Behind every great photo story is a photographer and their editor. :: Iga suurepärase foto taga on fotograaf ja toimetaja.