Vahel peitub mõni ime
otse nina all.
Märkad, kuidas kirmetise
veele tõmmand talv,
suvevärvid kaanetanud
raske külma käega,
päevalõõma minetanud
vääramatu väega.
Ent kui puurid oma pilgu
jäise kesta alla,
sinitaeva päiksekillu
soojus hinge valdab.
 
 
(© maigi 21. oktoober 2017)