Yochai Benkler selgitab, kuidas ühisprojektid nagu Wikipedia ja Linux esindavad uut etappi inimkonna organiseerumises.

 

 

Yochai Benkler uuest avatud koodiga majandusest


Internetist kirjutades, selles töötades või seda uurides on probleemiks, et ajutist trendi ja kardinaalset muutust on väga raske eristada. Et seda veidi lihtsamaks teha, tahaksin teid viia tagasi aastasse 1835. 1835. aastal rajas James Gordon Bennett New Yorgis esimese suuretiraažilise ajalehe. Selle käimalükkamiseks kulus umbes 500 dollarit, mille väärtus tänapäeval oleks umbes 10 000 dollarit. 15 aastat hiljem, aastal 1850, oleks see sama tegevus - suuretiraažilise päevalehe käimalükkamine - maksma läinud kaks ja pool miljonit dollarit. 10 000, kaks ja pool miljonit, 15 aastat. See on see otsustav muutus, mille on esile kutsunud võrgustikud. Ja sellest ma tahaksingi täna teile rääkida, ja kuidas on asjaga seotud ühiskondliku tootmise esilekerkimine.

Kui võtta ajalehed, siis nägime, et info, teadmiste ja kultuuri loomise algtingimuseks oli kõrge hind, mis tekitas killustumist tootjate vahel, kes pidid leidma rahalisi vahendeid nagu iga teine tööstuslik organisatsioon - ning passiivsete tarbijate vahel, kes võisid valida teadud asjade hulgast, mida see tööstusmudel võis toota. Termineid "infoühiskond", "infomajandus" on pikka aega kasutatud seoses sellega, mis järgneb tööstusrevolutsioonile. Kuid et tänapäeval toimuvat mõista, ei saa seda pidada õigeks. Sest infomajandus on eksisteerinud meil juba 150 aastat. See on olnud lihtsalt tööstuslik. Mis tähendab seda, et tootjad pidid leidma rahastamisvõimalusi, et maksta need kaks ja pool miljonit dollarit, ning hiljem veelgi rohkem telegraafi eest ja raadiosaatjate ja televisiooni ja lõpuks arvutisüsteemide eest. Ning see tähendab, et nad olid turunduspõhised või riigiomandid sõltuvalt sellest, millisesse süsteemi nad parasjagu kuulusid. Ja see iseloomustas ning piiritles viisi, kuidas infot ja teadmisi järgmise 150 aasta jooksul toodeti.

Las ma räägin teile nüüd ühe teise loo. Millalgi juunis 2002 vapustas superarvutite maailma põrutav uudis. Jaapanlased olid esimest korda loonud kiireima superarvuti NEC Earth Simulatori võttes eeskuju USAst ning umbes kaks aastat hiljem... muide, on mõõdetud, et see arvuti on võimeline teostama triljon ujukoma arvutust sekundis. Lohutuseks - IBMi Blue Gene edestas just hiljuti NECi Earth Simulatorit. Kõik see aga ignoreerib täielikult fakti, et kogu aja jooksul on maailmas töötanud üks teine superarvuti - SETI@Home. Neli ja pool miljonit kasutajat üle terve maakera on andnud oma ülejäänud arvutitsüklid, mil iganes nad ise oma arvutit ei kasuta, ekraanisäästja jooksutamiseks, ning kokku on nad jaganud ressursse hiigelsuure superarvuti loomiseks, mida NASA rakendab raadioteleskoopidest saadud info analüüsimiseks.

Mida see kõik meile näitab? Et on toimunud põhjalik muutus selles, kuidas info tootmist ja vahetamist kapitaliseeritakse. Mitte et see oleks muutunud vähem kapitalimahukaks... et selleks läheks vaja vähem raha... vaid et kapitali omamine, viis kuidas kapitaliseerumine toimub, on põhjalikult ümberjaotunud. Igaühel meist on selles arenenud majanduses üks selline või midagi selle sarnast - arvuti. Need ei erine palju võrgustike keskmes olevatest ruuteritest. Ja andmete töötlemise, säilitamise ja infovahetuse võimalused on praktiliselt igal võrgustikus oleval isikul... ja need on põhilised füüsilised kapitalivahendid, mis on vajalikud info, teadmiste ja kultuuri tootmiseks, mis on umbes 600 miljoni kuni miljardi inimese käsutuses üle terve maailma.

Mida see kõik tähendab, on see, et esimest korda tööstusrevolutsioonist alates on kõige tähtsamad vahendid... kõige tähtsamad komponendid majanduse põhitegevuste juures... pidagem meeles, et tegu on infomajandusega... kõige arenenuma majandusega, ning selles, rohkem kui kusagil mujal, on need vahendid laiade rahvamasside käes. See erineb täielikult kõigest sellest, mida oleme näinud tööstusrevolutsioonist alates. Meil on nüüd kommunikatsiooni ja andmetöötluse vahendid kogu rahvastiku käsutuses ja meil on inimeste loovus, tarkus, kogemused - teised võimsad ja peamised ressursid. Erinevalt lihtsalt tööst... seista siin keerates seda kangi terve päev... pole see inimeste seas ühesugune või kergesti vahetatav. Igaüks teist, kes on teinud kellegi teise tööd või andnud oma töö teha kellelegi teisele, ükskõik kui detailne oleks käsiraamat... sa ei saa edasi anda oma teadmisi, seda, mida sa intuitiivselt tajud teatud olukordades. Selle poolest oleme me ainulaadsed ning igaühel meist on anda selles masinavärgis tootmisse oluline panus.

Millised on tulemused? Enamik inimesi teab vabast või avatud koodiga tarkvarast. See kujutab turuosa, mis on Apache'i veebiserveril - mis on üks olulisemaid rakendusi veebipõhises kommunikatsioonis. 1995. aastal oli kaks seltskonda, kes ütlesid, "Vau, veeb - see on tõesti tähtis! Meil on vaja palju paremat veebiserverit!" Üks neist oli kirev kamp vabatahtlikke, kes lihtsalt otsustasid, et näed, meil on seda tõesti vaja, me peaksime selle kirjutama, ja mida me sellega teeme - me jagame seda teistega! Ja teised saavad seda edasi arendada. Teine seltskond oli Microsoft.

Nüüd, kui ütlen teile, et 10 aastat hiljem on see kirju seltskond, kes oma toodangut kuidagi ei kontrollinud, hõivanud 20 protsenti turust, mida tähistab punane joon, kas pole see võimas? Eks ole!? Või võtame mahtuniversaalid. Seltskond nädalavahetuse autoinsenere konkureerib Toyotaga, eks ole? Kuid tegelikult muidugi asi on selles, et 70%, suuremad e-kaubandussaidid kaasa arvatud... 70% peamistest rakendustest, mille abil veebipõhine kommunikatsioon ja programmid toimivad, on sel moel loodud, otseses konkurentsis Microsoftiga, mitte vähetähtsa asjana - vaid keskse strateegilise otsusena püüda endale haarata osa võrgust. Tarkvara on teinud seda väga nähtaval moel, sest see on mõõdetav. Kuid tähtis on mõista, et tegelikult toimib see kogu veebis.

NASA korraldas kord eksperimendi, kus nad võtsid Marsi pildid, mida nad kaardistasid, ning otsustasid selle asemel, et panna täisajaliselt tööle kolm-neli koolitatud filosoofiadoktorit, jaotada projekt osadeks, panna see üles veebi ja vaadata, kas inimesed hakkavad väga lihtsat töökeskkonda kasutades kulutama 5-10 minutit klikkimiseks. Kuus kuud hiljem kasutas seda 85 000 inimest, kaardistades suurema kiirusega, kui pilte sisse tuli ja seda oli, ma tsiteerin, "praktiliselt võimatu eristada väljaõppe saanud doktorite märgistusest", kui seda oli näidatud mitmetele inimestele ja arvutatud keskmine.

Kui sul on väike tütar ja ta tahab kirjutada... noh, mitte väga väike, vaid keskmiselt väike... ja tahab otsida infot Barbie kohta. Ja ta läheb Encarta lehele, mis on üks suurimaid internetientsüklopeediaid, siis see on, mis ta Barbie kohta teada saab. See ongi kõik, ei midagi enamat kui definitsioon, mis muuhulgas ütleb, et "tootjad" - mitmuses - "toodavad nüüd enamasti eri etniliste joontega nukke nagu näiteks see tumedanahaline Barbie". Mis on muidugi parem sellest, mida leiad encyclopedia.com-ist, kus räägitakse Barbie, Klausist. (Naer.) Teisest küljest aga, kui nad avavad Vikipeedia, leiavad nad eest ehtsa artikli... ma ei jää Vikipeediast pikalt rääkima, sest Jimmy Wales on siin... kuid see on peaaegu sama, mida võib leida Britannicast, erinevalt kirjutatud, sisaldades poleemikat kehapildi ja kommertsialiseerimise üle, väiteid selle kohta, kuidas ta on hea rollimudel, ja nii edasi.

Teine lugu on sellega, kuidas lisaks sisule toodetakse relevantsust. Yahoo! nimetas oma edu saladuseks, et nad palkavad inimesi vaatama... algselt, enam mitte... palkavad inimesi veebisaite vaatama ja ütlema, et... kui need on indekseeritud, siis on need head. Siin aga on see, mida loovad 60 000 vabatahtlikku entusiasti Open Directory Project raames. Igaüks neist on valmis kulutama tund või paar millelegi, mida nad tähtsaks peavad, et öelda, see on hea. See on siis Open Directory Project, 60 000 vabatahtlikuga, kellest igaüks kulutab veidi aega, vastandina paarisajale täispalgaga töölisele. Keegi pole selle omanik, toodang ei kuulu kellelegi, seda võivad vabalt kasutada kõik ja see on olnud tulemuseks, kui inimesed on tegutsenud sotsiaalsetel ja psühholoogilistel ajenditel, et teha midagi huvitavat.

See ei toimi ainult väljaspool ärisektorit. Kui mõtled, mis on Google'i oluline innovatsioon, tema oluline innovatsioon on hankida väljastpoolt kõige tähtsamat asja - otsust selle kohta, mis on relevantne - veebikogukonna kui terviku jaoks, et nad võiksid teha, mida nad iganes teevad. Page Rank (lehe tähtsus), mis on see oluline uuendus, töötab nii, et mitte meie insenerid või rahvas ei ütle, mis on kõige relevantsem, vaid meie läheme ja loeme kokku, mida teie, inimesed veebis, mis iganes põhjusel - edevusest, lõbu pärast - olete linkinud ja üksteisega sidunud. Me loeme lingid üle ja arvutame kokku. Siin jälle on Barbie.com, kuid kohe tema järel Adiosbarbie.com - kehapilt igale suurusele. Oponeeriv kultuuriline objekt, mida sa ei leia kuigi kiiresti Overture'ist, mis on klassikaline turunduspõhine mehhanism. Kes rohkem maksab, see on nimekirjades eespool.

Kõik see puudutab sisu ja relevantsuse loomist, inimese eneseväljendust. Kuid pidagem meeles, et arvutid on ka füüsilised. Lihtsalt füüsiline materjal... meie arvutid, me jagame neid üksteisega. Sama on näha juhtmevabade võrkude puhul. Varem oli raadiovõrkudega nii, et ühel isikul oli litsents, nad võimaldasid ühendust teatud piirkonda, ja siis tuli otsustada, kas seda litsentseerida või jagada omandipõhiselt. Nüüd on arvutid ja raadiod nii arenenud, et me loome algoritme, et inimesed saaksid omada seadmeid, nagu wifi seadmed, ning varustame need jagamisprotokollidega, mis võimaldavad sellisel kogukonnal nagu siin ehitada üles omaenda lairiba juhtmevaba võrgustik lihtsalt ühel lihtsal põhimõttel: kui mina kuulan, kui ma ei kasuta, võin ma aidata edastada sinu sõnumeid. Ja kui sina ei kasuta, aitad sina edastada minu omi. Ja see ei ole utoopia. Need on töötavad mudelid, mida on vähemalt mõnes paigas USAs rakendatud, vähemalt korrakaitses.

Kui oleksin 1999. aastal öelnud, et ehitagem üks salvestus- ja otsingusüsteem. See peaks salvestama terabaite, olema kättesaadav 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas. See peaks tagama ligipääsu igast maailma punktist, võimaldama 100 miljonit kasutajat igal ajahetkel, vastu pidama rünnakutele, kaasaarvatud põhiregistri sulgemisele, vaenulike failide sissetungile ja sõlmpunktide hõivamistele. Oleksite öelnud, et selleks kulub aastaid. See vajaks miljoneid. Kuid muidugi see, mida ma teile kirjeldan, on P2P failijagamine. Eks ole? Me seostame seda alati muusika varastamisega, kuid oma olemuselt on see hajus andmesalvestus- ja otsingusüsteem, kus inimesed, väga arusaadavatel põhjustel, on valmis oma ribalaiust ja mälumahtu jagama millegi loomiseks.

Sisuliselt me oleme tunnistajaks neljanda toimimisstruktuuri tekkele. Varem oli kaks peamist suunda, mille järgi asju jagada. Need võisid olla kas turunduspõhised või mitteturunduspõhised, need võisid olla detsentraliseeritud või tsentraliseeritud. Hinnasüsteem oli turunduspõhine ja detsentraliseeritud süsteem. Asjad toimisid paremini, kuna oli keegi, kes neid organiseeris, olid firmad, kui taheti olla turul, või olid valitsused või suuremad mitteturundusettevõtted, kui tegu oli mitteturundussektoriga. Detsentraliseeritud sotsiaalne tootmine, detsentraliseeritud tegevus ühiskonnas oli liiga kulukas... mitte ühiskonna enda pärast, vaid majanduse pärast.

Kuid nüüd me näeme, kuidas kerkib esile neljas sotsiaalne jagamis- ja vahetussüsteem. Mitte et me esimest korda teeks midagi head üksteisele kui ühiskondlikud olendid. Me teeme seda kogu aeg. Ent esimest korda on sellel võimas majanduslik mõju. Mis seda iseloomustab, on detsentraliseeritud võim. Sa ei pea luba küsima, nagu on vaja teha omandipõhises süsteemis. Kas ma tohin seda teha? See on avatud kõigile, et luua, uuendada ja jagada, kui nad tahavad, kas siis üksi või koostöös teistega, sest omand on üks koordineerimise mehhanisme, kuid mitte ainuke.

Nüüd näeme hoopis sotsiaalseid struktuure kõigi nende otsustavate asjade asemel, mille jaoks me turunduses kasutame omandit ja lepinguid. On ohtralt infot, et otsustada, millised on huvipakkuvad küsimused, kes on vaba või osav millegi tegemiseks, motivatsioonistruktuurid... meenutagem, et raha pole alati parim motiveerija. Kui sa pärast sõpradega lõunatamist pakud neile 50-dollarilist tšekki, ei suurenda see tõenäosust, et sind tagasi kutsutakse. Ja kui lõunasöögi näide pole ilmselge, mõelge seksi peale. (Naer.)

Vaja on ka uusi organisatoorseid lähenemisi. Eriti tähtis on üksuste töö korraldamine. Vaja on palgata inimesi, kes teavad, mida nad teevad. Neid peab palkama, et nad oma aega kulutaks. Nüüd aga võtke see sama küsimus, jagage see väiksemateks ühikuteks, ja motivatsioonid muutuvad tühiseks. Viis minutit? Selle asemel, et vaadata telerit? Kulutada viis minutit sellepärast, et asi mind huvitab. Lihtsalt lõbu pärast. Lihtsalt sellepärast, et sel on minu jaoks mingi tähendus, või rohkem siduvates paikades nagu Vikipeedia, et see annab mulle teatud sotsiaalsed sidemed.

Seega uus sotsiaalne fenomen on esile kerkimas. See on tekkimas ja ta on kõige nähtavam kui võtame teda kui uut konkurentsivormi. Partnervõrgud ründavad plaaditööstust, vaba ja avatud koodiga tarkvara haarab turuosa Microsoftilt, Skype tõenäoliselt ähvardab traditsioonilisi telekommunikatsiooniettevõtteid, Vikipeedia konkureerib internetientsüklopeediatega. Kuid see on ka uute ärivõimaluste allikas. Kui kerkivad esile uued sotsiaalsed suhted või kombed, avanevad uued võimalused. Näiteks töövahendite tegijaile. Selle asemel, et ehitada hästi toimivaid lõpp-produkte - asju, mille kohta sa tead juba ette, kuidas need toimivad - hakkad ehitama rohkem avatud töövahendeid. See tähendab uusi väärtusi, uusi asju, mida inimesed väärtuslikuks peavad. Ehitad platvorme eneseväljenduse ja koostöö tarbeks. Nagu Vikipeedia, nagu Open Directory Project, hakkad ehitama platvorme ja näed, et see muutub tavapäraseks. Ja võib näha surfajaid, inimesi, kes näevad kõike seda toimuvat, ning mõnes mõttes kaasavad selle tarneahelasse, mis on väga huvitav, eks ole?

Tekib veendumus, et inimeste ühendustest tulvab midagi head. Ma saan sealt midagi, mida kasutada, ma saan sõlmida kokkuleppeid. Ma annan edasi midagi selle põhjal, mis tegelikult toimub. See on päris hirmutav - see on see, mida Google sisuliselt teeb. Seda teeb IBM tarkvarateenuste puhul ja nad saavad sellega suhteliselt hästi hakkama.

Seega, sotsiaalne tootmine on fakt, mitte mööduv moenarrus. See on põhjapanev pikaajaline muutus, mille on põhjustanud internet. Sotsiaalsed suhted ja vahetus muutuvad märgatavalt tähtsamaks, kui need kunagi majandusliku fenomenina on olnud. Mõnes kontekstis on see isegi palju tulusam kvaliteetsema info tõttu, võime tõttu leida parim tegija ja madalamate asjaajamiskulude tõttu. See on jätkusuutlik ja kasvab kiiresti.

Kuid - ja see on asja varjupool - seda ähvardab - viisil, nagu ta isegi seda teeb - eksisteeriv tööstussüsteem. Niisiis, järgmine kord, kui ajalehe avate ja näete mõnda intellektuaalomandi otsust, telekommunikatsiooniettevõtete otsust, siis pole see midagi väikest ja tehnilist. See puudutab vabadust olla ka tulevikus sotsiaalsed olendid ning viisi, kuidas informatsiooni, teadmisi ja kultuuri luuakse. Sellises kontekstis me näeme, kuidas käib võitlus selle üle, kui kerge või raske on tööstuslikul infomajandusel lihtsalt edasi eksisteerida sellisena nagu ta on, või kas uus tootmismudel saab hakata arenema kõrvuti tööstusliku mudeliga ning muuta seda, kuidas me hakkame maailma nägema ja nähtut esitama. Aitäh!